Zastaw rejestrowy

Stanowi zabezpieczenie wierzytelności na zbywalnych prawach i rzeczach ruchomych