Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI)

Według ustawy o funduszach inwestycyjnych organ funduszu inwestycyjnego zarządzający nim [...]