S

Stopa procentowa

Określa ile kosztuje pożyczenie pewnej sumy pieniędzy. Stopy procentowe określane [...]

Spread

Na rynkach finansowych stanowi różnicę między ceną kupna (ask) instrumentu, [...]

Spółka publiczna

Spółka w której cześć akcji została dopuszczona do publicznego obrotu. [...]

Split

Innymi słowy split to wymiana akcji. Spółka, której akcje mają [...]