Prezentacja

Każdy z naszych segmentów inwestycyjnych ma doświadczony rynkowo zespół nadzorujący i egzekwujący realizację biznesplanów poszczególnych spółek.