P

Pre-IPO

czyli niepubliczna emisja akcji, skierowana do inwestorów prywatnych, która ma [...]

Prawo poboru (PP)

na rynku kapitałowym zasada umożliwiająca co najmniej zachowanie przez dotychczasowych [...]

Prospekt emisyjny

Dokument sporządzany przez emitenta, zawierający szczegółowe informacje na jego temat [...]

PKB

Produkt krajowy brutto jest miarą wszystkich towarów i usług wyprodukowanych [...]

Papiery wartościowe

To dokument stwierdzający istnienie określonych praw majątkowych. Papiery wartościowe są [...]