O

Opcje

Na zaawansowanych rynkach opcje pełnią ważną rolę. Z jednej strony [...]

Obrót pierwotny

Oferowanie i sprzedaż papierów wartościowych nowej emisji oraz nabywanie tych [...]

Obligacja

Jest to instrument finansowy (papier wartościowy). Jedna strona, zwana emitentem [...]