NDA (non-disclosure agreement)

Umowa zawarta między stronami, zobowiązująca do wymiany poufnych informacji lub [...]