K

Kontrakt terminowy

To umowa kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych w określonym czasie [...]