H

Hossa

Długoterminowy tren wzrostowy (trwający miesiącami lub latami) na dowolnym rynku, [...]

Hedging

Działania mające na celu obniżenie ryzyka zajmowania danej pozycji na [...]