B

besim group

prywatna zdywersyfikowana grupa inwestycyjna

besim

jęz. albański "zaufanie"

Bony skarbowe

Krótkoterminowe papiery skarbowe wystawiane na okres roku lub krótszy. Są [...]

Blue chips

Spółki o silnych podstawach fundamentalnych, charakteryzujące się stosunkowo niewielkimi zmianami [...]

Bessa

Jest to „rynek niedźwiedzia”, charakteryzujący się długotrwałym spadkiem wyceny konkretnego [...]

Beneficjent

Osoba fizyczna lub prawna która czerpie zyski z danego przedsięwzięcia.